iepērkam

Apaļkoksnes iepirkšanas cenas

Egles zāģbaļķi, Eur/m3

Diametrs, cm

        3.6

+virsmērs 0.1

        4.8

+virsmērs 0.1

10-13.9         48         48
14.0-17.9         60         61
18.0-21.9         65         66


Priedes zāģbaļķi, Eur/m3

 

Diametrs, cm

        3.6

+virsmērs 0.1

6.0-11.9         48
12.0-13.9         48
14.0-18.9         58
19.0-21.9         57

Neatbilstoša specifikācijai un brāķēta koksne – 20 EUR/m3.

Transportēšanas pavadzīmei papildus nepieciešams pievienot ciršanas apliecinājuma kopiju.

 

Kvalitātes prasības:  - koksnei jābūt svaigi zāģētai;

-līkumainība līdz 1.0%;

-koksnes raukums tiek pieļauts ne vairāk kā 1cm uz 1m.

-trupe,saussāni,zilējums,degums,kukaiņu bojājumi nav pieļaujami;

-plēstu,lauztu koksni nepieņem;

  • sortimentiem jābūt kvalitatīvi atzarotiem.

Sortimentiem jābūt sašķirotiem pa sugām  atsevišķi.

 

Piegādes vieta:,,Piebalgas,,Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads LV-3933

Mūsu rekvizīti:

SIA „Piebalgas”

Reģ.nr. 40003199078

Adrese: Piebalgas, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933

A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV75HABA0001408050098

Darba laiks:  Diennakti.

Tālrunis:(+371)29377401

E pasts:oskars@piebalgas.lv

print this pagePrint