iepērkam

Apaļkoksnes iepirkšanas cenas

no 08.04.2024

Egles zāģbaļķi, Eur/m3

Diametrs, cm

        3.6

+virsmērs 0.1

        4.8

+virsmērs 0.1

10-11.9         68         70
12.0-13.9         72         72
14.0-21.9         77         82


Priedes zāģbaļķi, Eur/m3

 

Diametrs, cm

        3.6

+virsmērs 0.1

6.0-9.9 *         75
10.0-11.9         70
12.0-13.9         73
14.0-21.9         77

Neatbilstoša specifikācijai un brāķēta koksne – 30 EUR/m3.

Zāģbaļķiem ar FSC paziņojumu piemaksa pie cenas +2EUR/m3

Transportēšanas pavadzīmei papildus nepieciešams pievienot ciršanas apliecinājuma kopiju.

 

Kvalitātes prasības:  - koksnei jābūt svaigi zāģētai;

-līkumainība līdz 1.0%;

-koksnes raukums tiek pieļauts ne vairāk kā 1cm uz 1m.

-trupe,saussāni,zilējums,degums,kukaiņu bojājumi nav pieļaujami;

-plēstu,lauztu koksni nepieņem;

  • sortimentiem jābūt kvalitatīvi atzarotiem.

Sortimentiem jābūt sašķirotiem pa sugām  atsevišķi.

* Sortimentam Priede, 6-9.9cm, jābūt sašķirotam atsevišķi

 

Piegādes vieta:,,Piebalgas,,Vecumnieku pagasts, Bauskas novads LV-3933

Mūsu rekvizīti:

SIA „Piebalgas”

Reģ.nr. 40003199078

Adrese: Piebalgas, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933

A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV75HABA0001408050098

Darba laiks:  Diennakti.

Tālrunis:(+371)29164951

E pasts: timber@piebalgas.lv

print this pagePrint